Tectyl spray biltema

Rustbeskyttelse til biler – vedligeholdelse og forebyggelse

Rustbeskyttelse til biler – vedligeholdelse og forebyggelse – Biltema.dk

Beskytter mod stenslag, korrosion, olie, benzin, vand og salt. Støjdæmpende. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Stort udvalg af produkter til rustbeskyttelse af bilen. Produkter i høj kvalitet til vedligehold og pleje af undervogn, karrosseri og andre steder på bilen

Rustbeskyttelsesmasse til undervogn, sort, 500 ml – Biltema

Rustbeskyttelsesmasse til undervogn, sort, 500 ml – Biltema.dk

Til påføring af undervognsbeskyttelse. · Tilsluttes til standardbeholder. · Komplet med 500 mm lang separat slange og fast mundstykke. · R 1/4″-tilslutning.

Bitumenbaseret rustbeskyttelsesmasse til bilens undervogn. Danner en elastisk film, der beskytter mod stenslag, rust, vand, olie, varme og lyd.  Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED INDÅNDING:Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °FIndholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tungVOC max: 545,3 g VOC/L. VOC limit: 545,3 g VOC/L (cat. A/f)

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum, 500 ml – Biltema.dk

Bitumenbaseret rustbeskyttelsesmasse til bilens undervogn. Danner en elastisk film, der beskytter mod stenslag, rust, vand, olie, varme og lyd.

Endvidere egnet som generelt rustbeskyttelsesmiddel. Meget gode indtrængende og fugtfortrængende egenskaber. Danner en fleksibel tør film. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED INDÅNDING:Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °FIndholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholdernaphtha (råolie), hydrogenbehandlet tungVOC:Produktunderkategori: SpecialmalingerGældende grænseværdi for flygtige organiske forbindelser: 840 g/lMaksimalt indhold af flygtige organiske forbindelser: 828 heraf drivmiddel 278 g/l

Karrosseribeskyttelsesmasse, sort, 500 ml – Biltema.dk

Her kan du købe rustbeskyttelse til din bil fra mærker som Dinitrol. Køb bl.a. stenslagsbeskytter og undervognsmasse m.m. hos Harald Nyborg.

Beskytter mod stenslag, korrosion, olie, benzin, vand og salt. Støjdæmpende. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skader folkesundheden og miljøet ved at ødelægge ozon i den øvre atmosfære. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Udslip opsamles. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °FIndholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: Ethylacetat; Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske; Butan VOC max: 579 g VOC/L. VOC limit: 579 g VOC/L (cat. A/f)

Rustbeskyttelsessprøjte – Biltema.dk

TECTYL 190 Sort 1L Stenslagsbeskyttelse. Sammenlign … Tectyl 1 liter, hulrum, til luftpistol. Sammenlign … SikaGard-6470 S sort 500 ml spraydåse.

Rustbeskyttelsessprøjte

Rustbeskyttelsesmasse til undervogn, spray, 500 ml – Biltema.dk

Bitumenbaseret rustbeskyttelsesmasse til bilens undervogn. Danner en elastisk film, der beskytter mod stenslag, rust, vand, olie, varme og lyd.   Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation.Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke spray. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk,

Rustbeskyttelsesmiddel, 500 ml – Biltema.dk

Tynd penetrerende rustbeskyttelsesolie, fortrinsvis til indvendig behandling (hulrum) på køretøjer. Uden opløsningsmidler. Nem påføring ved stuetemperatur. Stor modstandskraft mod rense- og affedtningsmidler. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °FIndholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin – Uspecificeret baseolie; Sulfonsyrer, petroleum, calciumsalte; Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffinVOC max: 270,5 g VOC/L. VOC limit: 270,5 g VOC/L (cat. A/f)

Køb rustbeskyttelse til bilen online her – Harald Nyborg

Rustbeskyttelse til bil | Køb rustbeskyttelse til bilen online her

Her kan du købe rustbeskyttelse til din bil fra mærker som Dinitrol. Køb bl.a. stenslagsbeskytter og undervognsmasse m.m. hos Harald Nyborg.

Rustbeskyttelse – Alt til din bil – samlet ét sted – thansen.dk

Rustbeskyttelse – Olie og kemi – Alt til din bil – samlet ét sted – thansen.dk

Keywords: tectyl spray biltema